Gujarati Thought status by Vishal Patel on 05-Apr-2020 01:58pm

#stayhome 🙏
હું મારા ઘરે,
તમે તમારા ઘરે,
સૌ સૌ ના ઘરે, ..
કોરોના ભલે એકલો મરે..♠

વધુ જુઓ   ગુજરાતી વિચાર સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ