Gujarati Thought status by Vinod on 27-Mar-2020 09:34pm

હું એક એવા #ચિત્ર ની શોધમાં છું
જેમાં હું મારા મન ગમતા રંગ પુરી શકું

read more

વધુ જુઓ   ગુજરાતી વિચાર સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ