Gujarati Shayri status by Shital on 25-Mar-2020 08:14pm

#પૂર્ણ

નસીબ ની લકીરો પર વિશ્વાસ પૂર્ણ રાખો,
જીતસો અચૂક એવા પ્રયત્નો પણ રા

read more

વધુ જુઓ   ગુજરાતી શાયરી સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ