Gujarati Thought status by BHAVIN HEART_BURNER on 19-Mar-2020 10:30am

*કોઈની આંખો માથી ટપકતા દુખના આંસુને, હરખના આંસુ માં ફરેવી શકો*

*તો સમજવું કે, આ ધરતી પર આપણો ધક્કો વસૂલ છે..*"

read more

વધુ જુઓ   ગુજરાતી વિચાર સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ