Gujarati Motivational status by મોહનભાઈ આનંદ on 05-Dec-2019 06:55pm

પામી જ લેવું જોઈએ
પોતાનું જે હોય તે
પણ
જાણી લેવાનું પારકું
ખરેખર કોણ છે
જીંદગી

વધુ જુઓ   ગુજરાતી પ્રેરણાત્મક સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ