Gujarati Thought status by nihi honey on 07-Nov-2019 02:46pm

ઇચ્છાનું કબૂતર મેં પણ પાળ્યું હતું !
પરિસ્થિતી જોઈ પીંજરુ ખોલી નાખ્યું હતું !!

વધુ જુઓ   ગુજરાતી વિચાર સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ