Gujarati Shayri status by alpprashant on 03-Nov-2019 01:01am

જાણું છું પહોચે નહી ક્યારેય તારા સુધી આ પત્ર
ખબર છે મને કે વગર સરનામે પહોચતો નથી પત્ર
છતાં લખું છું રોજેરોજ, સઘળ

read more

વધુ જુઓ   ગુજરાતી શાયરી સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ