Gujarati Shayri status by Poorav on 31-Oct-2019 06:05pm

એમની સાથે રેહવું ને
એમની સાથે મરવું
સ્વપ્નું હતું મારુ....

જે મારુ જ રહ્યું ને

હંમેશ ની જેમ
મારુ સ્વ

read more

વધુ જુઓ   ગુજરાતી શાયરી સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ