ગુજરાતી કવિતા, સુવિચાર અથવા બ્લોગ, ગુજરાતી સોશિયલ નેટવર્ક, ચેટ કરો, શેર કરો

જમાનો કાલે પણ ખરાબ હતો અને આજે પણ છે દ્રોપતિના ચિર હરણ કરવા વાળાને લોકો ભુલી ગયા..
અને જેણે સીતાને હાથ પણ નથી લગાડય

read more

વધુ જુઓ   ગુજરાતી સુવિચાર સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ