ગુજરાતી કવિતા, સુવિચાર અથવા બ્લોગ, ગુજરાતી સોશિયલ નેટવર્ક, ચેટ કરો, શેર કરો

હવે કવિતા કરવાનું જરા છોડો
કે આવી નવલી નવરાત...
પ્રેમ થી જય માતાજી બોલો
કે આવી નવલી નવરાત...

Arvind Wagh 8 માસ પહેલા

? જય માતાજી ?

Shweta Parmar 8 માસ પહેલા

જય માતાજી... ?

Shweta Parmar 8 માસ પહેલા

જય માતાજી... ?

Bhavesh 8 માસ પહેલા

જય માતાજી ?

Bhavesh 8 માસ પહેલા

વાહ કવિતા મા પણ રમીએ રાસ  દરેક ખેલૈયાઓ છે અહીં ખાસ.. 

વધુ જુઓ   ગુજરાતી ધાર્મિક સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ