ગુજરાતી કવિતા, સુવિચાર અથવા બ્લોગ, ગુજરાતી સોશિયલ નેટવર્ક, ચેટ કરો, શેર કરો

આજે બ્રહ્મ મુરતની
પુજામાં ઈશ્વર સાથે
વાત થઈ ,
મને કહે તુ જેની દુવાની
વાત કરે એ મિત્ર તારી
સાથે ક્યા વાત

read more

વધુ જુઓ   ગુજરાતી બ્લોગ સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ