ગુજરાતી કવિતા, સુવિચાર અથવા બ્લોગ, ગુજરાતી સોશિયલ નેટવર્ક, ચેટ કરો, શેર કરો

ll મરા ll

જપ તું જપ મરા પણ જપાઈ,
ના જપ તું તો ઉપાડી જનાર પણ જપે,
જપ સો મહાન તપ મરા પણ તુ જપ,
સર્વ તીરથ વ્રત તારે શ

read more

વધુ જુઓ   ગુજરાતી પ્રેરણાત્મક સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ