ગુજરાતી કવિતા, સુવિચાર અથવા બ્લોગ, ગુજરાતી સોશિયલ નેટવર્ક, ચેટ કરો, શેર કરો

हम अगर मर भी गये तो उनकीं आखें नम नहीं...
उनकों हम पर प्यार हे पर हमारी परवाह नहीं ...
bhavna Parmar

વધુ જુઓ   ગુજરાતી શુભ રાત્રી સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ