ગુજરાતી કવિતા, સુવિચાર અથવા બ્લોગ, ગુજરાતી સોશિયલ નેટવર્ક, ચેટ કરો, શેર કરો

બોલે તેના બોર વહેંચાઇ
અને
ન બોલવામાં નવ ગુળ

આ બન્ને નો સમન્વય કરીને
બોર વહેંચાઇ એટલું જ બોલવું.

આ ત

read more

વધુ જુઓ   ગુજરાતી સુવિચાર સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ