ગુજરાતી કવિતા, સુવિચાર અથવા બ્લોગ, ગુજરાતી સોશિયલ નેટવર્ક, ચેટ કરો, શેર કરો

Be positive

શું રીંગણાનું ડીટીયુ positive??

120 KMPH ની‌ સ્પીડ થી ટ્રેન આવતી હોય અને તમે એની સામે ઊભા રહી જાઓ અને કહો કે કંઈ ન

read more
Bindiya 1 વર્ષ પહેલા

some times good to b nagative...bov positive thav to loko.. luti jay

jd 1 વર્ષ પહેલા

sachai aaj Che kyak ne kyak badhay negative thata j hoi Che

jd 1 વર્ષ પહેલા

TQ everyone... Ane ha "su thayu" movie mst Che jo

Shefali 1 વર્ષ પહેલા

એક દમ સાચી વાત...

વધુ જુઓ   ગુજરાતી સુવિચાર સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ