ગુજરાતી કવિતા, સુવિચાર અથવા બ્લોગ, ગુજરાતી સોશિયલ નેટવર્ક, ચેટ કરો, શેર કરો

Dasa Ranjit 1 વર્ષ પહેલા

વા ખુબ સરસ લખ્યુ છે, આવુ અને આવુ નવુ નવુ લખતા રયો એજ અમારી પરાથના છે

Er Bhargav Joshi 1 વર્ષ પહેલા

અને આ આજના સમય ની વરવી હકીકત છે..

વધુ જુઓ   ગુજરાતી પ્રેરણાત્મક સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ