Gujarati Thought status by Chetan on 30-Jan-2019 08:14am

એ વિચારીને નારાજ ના થતા કે,
કામ મારું અને નામ બીજાનું,
કારણ કે
સદીઓ થી ઘી અને વાટ બળે છે,
પણ લોકો એવું જ કહે

read more

વધુ જુઓ   ગુજરાતી વિચાર સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ