ગુજરાતી કવિતા, સુવિચાર અથવા બ્લોગ, ગુજરાતી સોશિયલ નેટવર્ક, ચેટ કરો, શેર કરો

KRUNAL 2 વર્ષ પહેલા

લાગણીઓમાં ડૂબવું સજા નથી, આ સંબંધ ઘણાં પ્યારા છે; સંતોષ ક્યાંથી મળે, જો સંબંધો જ ખારા છે. -કૃણાલ જાદવ

KRUNAL 2 વર્ષ પહેલા

લાગણીઓમાં ડૂબવું સજા નથી, આ સંબંધ ઘણાં પ્યારા છે; સંતોષ ક્યાંથી મળે, જો સંબંધો જ ખારા છે. -કૃણાલ જાદવ

p 2 વર્ષ પહેલા

kai vandho ny pure pro badlo levama avse ...

jd 2 વર્ષ પહેલા

bhale... ben ne heran kari ne to mne boj mst ugh aavw

p 2 વર્ષ પહેલા

hahaha.....sui jav sui jav ben ne jagadi ne ungh ny ave jojo ...

jd 2 વર્ષ પહેલા

hu pachho sui jau breal over ho

p 2 વર્ષ પહેલા

na na javai javai ho ....

jd 2 વર્ષ પહેલા

kyay n javay goddda odhi sui javay

Simran Jatin Patel 2 વર્ષ પહેલા

એક તરફ કાતિલ ઠંડ ઔર દુસરી તરફ કાતિલ સ્માઈલ તેરી..... હમ જાયે તો જાયે કહા....

p 2 વર્ષ પહેલા

sirname.kyaryhi badli ? hahah

વધુ જુઓ   ગુજરાતી સુવિચાર સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ