Gujarati Microfiction status by Urmi Chauhan on 02-Oct-2018 12:04pm

ઘણી વખત કોઇ કારણ ન હોવા છતાં પણ ખૂબ રડવાનું મન થાય ,
કોઈ ન હોવા છતાં પણ થાય કે વહેતાં અશ્રુ કોઈ રોકી લે ,
તો વળી એમ પ

read more

વધુ જુઓ   ગુજરાતી માઈક્રોફિકશન સ્ટેટ્સ | ગુજરાતી જોક્સ