જીવવું તો ડરવું નહીં ડરવું તો જીવવું નહીં.

આ ઈન્સ્ટાગ્રામનું વજન કેટલા ગ્રામ હોય છે..?🤔

મરવું સહેલું છે, કોઈના માટે જીવવું જ મુશ્કેલ છે
બીજાને મદદરૂપ થઇ જીવવામાં અનેરો આનંદ છે.

- 'મૃત્યુ પછીની દુનિયા' પુસ્તકમાંથી

વધુ વાંચો

ગમેં ત્યારે આવે, અચૂક આવે અને વળી એક જ વાર આવે એવું મોત - એના તરફ ગમેં તેટલો અણગમો હોય તોય એની કલ્પના માત્રથી ધ્રુજારી ચડી જતી હોય તોય એનાથી બચવાનો બીજો કોઈ વિકલ્પ જ નથી ત્યારે એના સ્વીકાર અંગેની હિમ્મત કેળવવી એ જ સાચો ઉપાય છે.

- અજ્ઞાત

વધુ વાંચો

અદેખુ માણસ કદી સુખી થતું નથી અને બીજાને સુખી થવા દેતુ નથી..

આ 21 મી સદી નહીં....
પણ....
એક વસમી સદી સાબિત થઈ રહી છે....

સરકારી શાળામાં જે ભણે તેને જ સરકારી નોકરી મળશે
ઝારખંડ રાજ્ય સરકારનો ખુબ જ જોરદાર નિર્ણય....ખુબ જ સરસ...👌👌👌

વધુ વાંચો

રાવણ ને દસ માથા હોવાથી એને જલ્દી કોરોના થાત......😂😂

કોઇ અજાઇણો ચોકલેટ આપે તો ...

એકલા નો લેતા, મારા હાટુ ય લ્યાવજો.😜😇

સામે નથી કોઈ અને સરમાય રહ્યો છું..
હું પોતે મને પોતાને દેખાય રહ્યો છું...

- અજ્ઞાત

હવે આદત થઈ ગઈ છે આ સવારની
શરૂઆત થશે હવે દેખાડાના વ્યવહારની

- અજ્ઞાત