...

સૌ ને નવા વર્ષની શુભકામનાઓ... 😊

અજીબ હે મહોબ્બત કા સિલસિલા...
ના ઉસને કેદ મેં રખા,ના હમ ફરાર હો પાયે...