(શબ્દ ભાવના) the spirit of the word

तेरी चाहते, तेरी यादे ,तेरे सपने ,तेरे वादे
सबकुछ समेट कर दिल की तिजौरी में
संभाल कर रख दिया था हमनें...

अचानक तेरी एक झलक ने
सारा संतुलन बिगड़ गया... b
#संतुलन

વધુ વાંચો

अपने हीं हाथों से अपने
टूटे दिल को सी लीया हमने...

फ़िर भी खुद को तेरी चाहत में
संतुलित किया हमने...

#संतुलन

વધુ વાંચો

સત્યઘટના લખવાની એક નાનકડી કોશિશ કરી છે તો ભૂલચૂક હોય વિનાં સંકોચે જણાવશો...
https://www.matrubharti.com/book/19889186/ishwar-na-darshan