હું ભાવના ભટ્ટ અમદાવાદ રહું છું. મારો જન્મ આણંદ જિલ્લાના ગામડી ગામમાં થયો હતો અને અમદાવાદ ખાતે લગ્ન થયા રાજેન્દ્ર કુમાર ભટ્ટ સાથે.મને નાનપણથી જ વાંચવાનો અને લખવાનો શોખ છે મારે એક દીકરી છે અને દિકરો છે બન્ને ના લગ્ન થઈ ગયા છે. અને મારુ એક અજબ ગજબ પુસ્તક પ્રકાશિત થયું છે. હું વોટ્સ ઓપ ના કવિ લેખકોના હરિફાઈના વિવિધ ગ્રુપમાં છું.મારુ બ્રાહ્મણ મહિલા સેવા સમિતિ દ્વારા સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું.. મારી એક કવિતા દિવ્ય ભાસ્કરમા છપાઈ હતી. અખાંડ નંદ, સખી, વિવેકગ્રામ, સ્ત્રી મેગેઝીનમાં મારી રચનાઓ આવી છે.

*આમ જ* કવિતા... ૧૪-૧-૨૦૨૦

આમ જ હું થતી હેરાન, ને મનને સમજાવતી,
આ જીવન છે આ બધું ચાલ્યા કરે
કર તું ફક્ત તારુ કર્મ.

અહીં રાખે હૃદયમાં કંઈ ને ચેહરા પર કંઈક બીજું જ બતાવે છે,
મારું રાખ્યું દિલ સાફ, તોયે દુઃખી થાતી બધાથી વધારે હું જ.

તોયે હું છોડીશ નહીં સાથ સચ્ચાઈનો આખી જિંદગી અહીં,
છો થતી હું બદનામ અહીં, પરવાહ નથી મને જગ ની અહીં.

આમ જ વિશ્વાસથી હું મારી રીતે જિંદગીને જીવતી અહીં,
કોઈ નહીં દે સાથ, કોઈ કોઈ નું નથી સ્વાર્થી જગમાં અહીં.

એ દિલ કોઈ ભલેને ના કરે તારી કદર આ જગ મહીં,
દેજે તું સૌને માન દિલની ભાવનાઓ ના ભાવ મહીં....
ભાવના ભટ્ટ અમદાવાદ...

વધુ વાંચો