એક અડીયલ શાયર ..insta id-Er_Bhargav_joshi

Er Bhargav Joshi બેનામ લિખિત કવિતાઓ "હવે શું કરું.!?f" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19881782/what-i-do..

वो कभी मेरी नहीं होगी ये बात मै जानता हूं।

पर फिर भी उसे इस दिल की रानी मानता हूं।।

#रानी

ढाल में ढले समय की शस्त्र से ढले सदा,
सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जला सदा ।

ताप में तपे स्वयं की स्वर्ण से गले सदा,
राम ऐसा पथ थे जिस पर राम ही चले सदा ।।
🚩🚩🚩🚩🚩

વધુ વાંચો

જાહેર જીવન વચ્ચે ખાનગી એનું દિલ નીકળ્યું,
લાગણીઓથી ભરપુર જાણે અંતરમન નીકળ્યું;

પ્રેમ કરૂણા અને વાત્સલ્ય બધા પાસે નથી હોતા,
આ ત્રણેય કયાંય ઉપર એનું જીવન તન નીકળ્યું.

#ખાનગી

વધુ વાંચો

આંખોમાં બાંધી ને બેઠો છું એક પૂરો સાહિલ,

તું સામે હોય અને છલકાય તો કેહવાય નહિ..

@બેનામ

कोई चाबी नहीं रही तेरी यादे मिटाने की ।

अब तो कुछ बाते बची है आंसू बहाने की ।।

#પાસવર્ડ

ये दौर जुट्ठी तस्वीरों का है जो सबको लुभाता है।

सच्चाई कोई नहीं जानता और जूठ आगे बढ़ता है।।

#ચિત્ર

આજના વાતાવરણ ઉપર....