હજુ પોતાને પૂરો જાણ્યો નથી કે પોતાના વિશે કંઈ કહી શકું

समझना शुरू कर दीजिए, सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी......

हर बात मानी है तेरी ए जिंदगी, हिसाब बराबर कर, तू भी तो कुछ शर्तें मान मेरी.......

જો સુખને શોધવું પડે તો એનાથી મોટું દુઃખ શું ??????

चलता रहूँगा मैं पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंज़िल मिल जाएगी या मुसाफिर बन जाऊंगा........

जो समझे भी और समझाए भी बस वही अपना, बाकी सब दुनिया है.......

નાના સરખા એક શબ્દનો આભ જેવડો અર્થ, તમે તીરથનું સરનામું બા, અમે ભમીએ વ્યર્થ.......

हालात से हौसले नहीं, हौसलो से हालात बदलने चाहिए........

-Thacker Ashish

માતા પિતાએ કરેલ સંઘર્ષ જોઈ લેવા, સેમિનારો જોવાની જરૂર નહીં પડે....

क्या बात करे इस दुनिया की हर शख्स के अपने अफसाने है, जो सामने है उसे लोग बुरा कहते है, जिसको देखा नहीं उसे सब खुदा कहते है.......

વધુ વાંચો

रिस्ते जब मजबूत होते है, बिन बोले महसूस होते है.......