Hey, I am on Matrubharti!

"તુ ને  તિન્કા તિન્કા ચુંન કે નગરી એક બસાઇ થિ  "


આવું દર્દ્ણાક ગીત ગાવું નથી મને બી. 


પણ આજે, આં ગીત નુ દર્દ ફરી એક વાર હૃદય ને કરે છે ઘાયલ 


આં  શબ્દો, આં સંગીત અને ગાયક ની છું હું કાયલ 


આં દર્દ, આં વ્યથા મારી, કોણે હું કહું 


અને ચુપ રહી ને પણ કેમ અને  કેવી રીતે સહું!


હોશે હોશે ઘર લીધું હતું અમે, બધું  ત્યાગ કરી, પાઈ પાઈ જોડી 


આં સંભળાવી, જાણે તેં તો બુધાપા માં કમ્મર જ મારી તોડી 


જાણતી નથી, શ્રૃદ્ધા સબુરી  નો આવશે શું અંજામ.


પણ આજે તો સ્થિતી લાગે છે ભયાનક, તું આપ મને હામ.


મન છે અતિ વ્યાકુળ,  સુજ્તો નથી કોઇ ઉપાય;


આવી વ્યથા સાથે માનવ  જાય તો ક્યાં જાય!


થાય છે ગુંગળામણ, ઘુંચવણ, માળા વગર પંછી ક્યાં જાય 


કરી કોઇ જાદુ, કોઇ  કરીશ્મો, તું જ સુઝાડ કોઇ ઉપાય.


Armin Dutia Motashaw. 

વધુ વાંચો

पुकार

कान्हा, इस तरह, यूहीं जितेजी मुझे न मारो

दूर से ही सही, मुझे कभी तो पुकारो ।

आवाज़ सुनने को तडप गये है कर्णपट मेरे ;

क्यूँ मुख से अलफाज़ नही निकलते तेरे ?

न बन्सरि की मीठी धुन बुलाये, न तेरे मधुर गीत ;

मेरी पायल है घायल, न तान, न जान, और न संगीत ।

आज तो तेरा हर काम, तेरे हर बंधन तोड दे,

मुझसे, तेरी राधिका से, एक बार फिर नाता जोड़ ले ।

यूह न मोहन मुझे तडपा, न तरसा;

तेरे प्रित की, तेरे प्रेम की बारिश बरसा ।

सुन ले तू पुकार मेरे दिल की, तुझे हर धड़कन पुकारे

कान्हा, तुझे तेरी राधिका, रो रो कर बुलाये ।

Armin Dutia Motashaw

વધુ વાંચો

तू बूला

हे बंसी बजैया, भले दुनिया तुझे पूजें ,

पर यूह सब को छोड़ना क्यूँ तुझे सूझे?

तेरे बिना जैसे यहाँ सब दीये है बुझे ।

क्या ठीक है यह तेरा सबको रुलाना ?

रोते हुए बृन्दावंन मे सब को छोड़कर चले जाना,

और फिर लौट के वहाँ कभी न आना ।

यशोदा मैया रोये, नंद उदास, रोये गोप गोपियां

सोच, राधिका ने कैसे यह जुदाई का जहर होगा पिया

हर कोई तेरे वियोग में तडप तडप के है जिया ।

तू क्यूँ बन गया ऐसा निर्मोही, निष्ठुर, नीर्दयी?

बता जरा, उनके लिये, तेरी प्रित कहां गई ?

बेजान सी राधिका, बिरह मे, तुझ बिन है तडप रही

"आन मिलो श्याम, सुना सुना लागे नंदन वन ;

कंहिभी, कोई काम मे, किसिका लागे न मन ।

लुट ली तुने हमारी खुशी, बेजान है तनमन। "

बेबस राधिका को भाये न सावन का झूला;

आ, एक झलक दिखा, इतना न सब को रुला;

बंसी की धुन सुना के हमे तू फिर से एक बार बूला।

Armin Dutia Motashaw

વધુ વાંચો

O  Ahura kind, in spite of our bad behaviour;


Grant us please, a very special favour. 


Forgive us for our disobedience, and grave disrespect; 


That we have been showing towards You and Nature in every aspect.


The poor,  their plight is  pitiable, perishing in thousands they are.


Homeless, people have become, because their villages are very far.


Starving they are,  without eating and drinking ; due to deficit money; 


 Also because of  chopped trees, barren roads are extremely hot and  sunny. 


Answer please  to our ardent plea, grant us again, a healthy world. 


Most people are already tired of sitting, in their cocoons curled. 


AF Dastur 


 

વધુ વાંચો

વહાલો મને તારો સાથ

પકડ મારો હાથ, કૃપા કરી આપ મને તારો સાથ;

કરાય આં ભવ પાર, જો હોય તારો સંગાથ

અહુરા, કદી ના છોડતો મારો આં નાતવાન હાથ

કરી કૃપા, બની કૃષ્ણ, બનાવજે મને તારો પાર્થ.

થાય ભવસાગર પાર, ત્યારેજ જયારે હોય સાથે જગન્નાથ;

એટલેજ તો મીરાં, હર હમેશાં ચાહે એના પ્રીતમ નો સાથ.

કરજે માફ જો થાય કોઇ ભુલ, પણ છોડતો ના કદી આં હાથ.

Armin Dutia Motashaw

વધુ વાંચો

RAJEEV

Wishing OUR AWARD SWAMI Happppppinessss alwayssssss.

Though extremely efficient, he is down to Earth.

Cool as a cucumber, filled with mirth

Ever helpful , and along with Dilu n kids, a perfect host.

As celebrate you, your fiftieth Birthday, I raise the toast!!!!

HAPPY HAPPY HAPPY BIRTHDAY,
FROM ALL OF US
Vispi, Armin, Shez, Phil, Freyu and Zoiyu

વધુ વાંચો

બેચેન

દિલ આજે ફરિ  કરે છે હલચલ, છે એ બેચેન 


જોજે ઓ પરવર,  ફરી રડી પડે નહિ આં દુખી નૈન 


કોમળ હૃદય આપ્યું છે તેં, જોજે પિખિ નાખે નહી એને 


ભલાઇ મા, સારાં કર્મો માં, સદા  પરોવજે ઍણે.


દુખ આપનારને  આપજે તું,  સદ બુદ્ધિ અને વિવેક 


પ્રેરજે  એમને પણ, કરવા કાર્યો  સારાં, સાચા અને નેક.


મન મારું આજે છે બેચેન, શાંતિ અને ખુશાલી આપજે 


દુખ દર્દ ના દિવસો, પસાર કરાય જલદી  એવી રીતે એમને કાપજે 


તારા માં વિશ્વાસ અટલ રહે એવી  આપજે  તાકત અમને 


પુંજયે નિત્ય, પ્રેમ, શ્રૃદ્ધા  અને  સદ ભાવના થી તમને.


AF  Dastur 


 

વધુ વાંચો

ઠેસ 


મારા નાજુક નાનકડા દિલ ને લાગી છે ઊંડી ઠેસ 


સમજ્યા નહિ મતલબી લોક; કિધો ફોકત નો કલેશ.


અહંકાર અને અહમ બનાવે સ્વજનો નુ જીવન અકારુ.


માટે, વાણી અને વર્તન પર રાખીયે નિયંત્રણ, તો સારુ 


લાગણીઓ હોય બહુ નાજુક, સ્પર્શે એ દિલને સીધી;


એટલે મેં, વિચારીને વર્તન કરવું, એવી તાકીદ લઈ લીધી.


કરીશ સતત કોશિશ હૂં, દુર્વ્યવ્હાર અને  બુરાઇયો બાળવા 


અહુરા મારા, તાકત આપજે મને આં કર્તવ્ય પાળવા.


Armin Dutia Motashaw 

વધુ વાંચો

Wishing U S of America, a happy Independence Day.

Hope you slowly limp back to normalcy all the way.

Karmic deeds you know, you have to them, back pay.

Your selling ammunition to Nations other yesterday;

Poor values practise your citizens, character they flay

Is perhaps the reason now in this condition You today stay.

Hope your lesson You have now learnt, not to at another's cost make hay

Hope this You well remember will, and good humanitarian values practise in a proper way.

Here is wishing you a happy INDEPENDENCE Day.

Armin Dutia Motashaw

વધુ વાંચો

HEAL

Life is full of many a precipitous cliff, valley and hill;

Its not easy, one just can't take a chill pill.

But You lord, our sorrows please heal.

Though we all know the fact that time is a constant wheel;

At times it is spinning n at times it seems to stand still;

Lord kind help us in these rough times, to wisely deal.

Many a time, frustrated, angry, sad and miserable we feel,

Some, in desperation, even wish to themself kill;

At times such, pleeeeeeease increase the power of our will.

A prayer small, a plea from us please listen to; help us heal.

Armin Dutia Motashaw

વધુ વાંચો