By Profession Civil Engineer, By Hobby an Author Proprietor of " Who am i(Engnieers and Consultants) Web Site. http.//whoami.ind.in

💚🙇🤔

https://youtu.be/-J77zUIflRE

શ્રી પરશુરામ "મુજે તુમને(શ્રી ક્રિષ્ના) બુલાયા હે,... 🤷‍♂️"
(ભગવાન ની મરજી વગર કોઈ પણ ભગવાન પાસે એમને એમ નથી પહોંચી જતો.. પછી તે દેવ હોય, દાનવ હોય કે મનુષ્ય જ કેમ ન હોય; તેની ઈચ્છા જ તમને 🧖‍♂️પરમ ઈશ્વર તરફ ખેંચી જાય છે... "

વધુ વાંચો

માંગે તો માંગે માફી કેસે ઉનસે, ના વો હમારી ભાષા જાનતે હે, ના હમ ઉનકી, માના કી હમારી લિખાવટ સે ઉનકે દિલ કો જો ચોટ પહોચી હે, તો હક સે વો બે શક કાબિલે માફ ન હો, મગર ફીર ભી હમે નાદાન સમજ કર માફી દેદે... 😔, બસ એક હલકી સી મુશ્કાન સે, ચાહે ભલે હમે ઉનકી લિખવાટ મે ગુનેગાર હી લિખે, મગર ફીર સે કુછ લિખના ચાલુ રખે... 😔😔

વધુ વાંચો

🌳

🌠

🌠

💚💚💚💚💚

https://youtu.be/qoa4oTDRhsY

🤷‍♂️💃

🤣🤣🤣

ખૂબ સાચૂ.. 🤷‍♂️