ક્યારેક સંવેદનાઓ એકસરખી નથી રહેતી ,એનો મતલબ એ નથી હોતો કે પ્રેમ નથી.

નજીક તારા આવવાની સજા મળવાની હતી?
ક્યાં ખબર હતી કે,.....
અધવચ્ચે આમ અંધારી રાત નડવાની હતી...
ક્યાંક તો તિરાડ માંથી દેખાશે ને સોનેરી કિરણ,
વિના તારી ઝળહળતી સવાર ક્યાં પડવાની હતી?

વધુ વાંચો

આજના સમયનું સત્ય મોબાઈલ એકલા પડવા નથી દેતા અને ભેગા બેસવા પણ નથી દેતા...

અણધાર્યું એકજણ ,સાવ પોતાનું લાગે એમ પણ બને...!!
ઠાલી પડે સમજણ, ત્યાં હૃદય બને દર્પણ એમ પણ બને...!!

वो एक "ठहरा" हुआ लम्हां,
उम्र "गुज़रने" ही नहीं देता....!!

नजरों से इशारे, रुख पर नकाब होता है...
थोड़ा-थोड़ा तो हर कोई खराब होता है...

સ્ત્રી વધુ ખોટું બોલે કે પુરુષ ????

સ્ત્રી, પ્રેમમાં પડે છે ત્યારે ઝાઝુ વિચાર્યા વગર પોતાની સ્વતંત્રતાનો સોદો કરી નાખે છે. બદલામાં સલામતી મળશે, એવું માનીને...

વધુ વાંચો

સમસ્યા એ સમસ્યા નથી, એનો ઉકેલ શોધવાની આવડતનો અભાવ સમસ્યા છે.
-ધીરેન સંધવી

શૂન્ય અને વર્તુળ દેખાવમાં સરખા હોય તો પણ એમાં જમીન આસમાન નો ફરક હોય છે. શૂન્ય માં આપણી એકલતા હોય છે અને વર્તુળમાં આપણા માણસો!!!

વધુ વાંચો

ઉપયોગ વસ્તુને કરવાની હોય છે અને
પ્રેમ માણસ ને કરવાનો હોય છે,

જ્યારે આપણે ઉપયોગ માણસનો કરીએ છીએ
અને, પ્રેમ વસ્તુને કરીએ છીએ..

વધુ વાંચો